#Heldenrun the Movie

LokalHeroz Heldenrun
/—/
LokalHeroz is een ‘all inclusive store for men’ in Rotterdam, maar ook de initiator tot hardlopen. Afgelopen zondag 12 september is een aantal Rotterdamse #helden de uitdaging aangegaan: een guerilla halve marathon lopen. De #Helden is een groepje hardlopers dat sinds enkele maanden onder de Erasmusbrug verzamelt en vervolgens de nodige km’s vreet. Na een warming up onder professionele begeleiding, staan er twee afstanden op het programma, de 10km en de 21Km. De afgelopen maanden heeft de groep niet alleen fanatiek gelopen, maar ook veelvuldig getwitterd onder de hashtag #Heldenrun. Met het resultaat dat een flinke groep sponsoren is opgestaan die deze eerste officiele #Heldenrun mogelijk heeft gemaakt.
/—/
LokalHeroz is not only an all inclusive store for men in Rotterdam, the Netherlands but also a runners startingpoint. On Sunday September 12th a number of Rotterdam #Heroes took the challenge: a guerrilla half marathon. The #Heroes is a group of runners who met the last few months under the Erasmus Bridge for some serious running. After a warm-up with professional guidance, two distances made up the program, the 10km and 21Km. In recent months, the group not only ran fanatical, but also twittered frequently using the hashtag #Heldenrun. With the result that a large group of sponsors has emerged and made the first official #Heldenrun possible.