K-Swiss Blade-Light Run Race Recover video

K-Swiss Blade
/—/
Run like a cheeta! Dat is de boodschap die K-Swiss wilt uitdragen met hun Blade lijn bestaande uit drie hardloop schoenen. En de manier waarop een cheeta rent is tevens de inspiratie geweest voor de richting van de ‘blades’ in de zool. De ondersteunende video op de K-Swiss website vertelt op een inspirerende manier meer over deze 3 schoenen.
/—/
Run like a cheetah! That is the message that K-Swiss wants to communicate with their blade line consisting of three running shoes. And the way a cheetah runs has also been the inspiration for the direction of the ‘blades’ in the sole. The supporting video on the K-Swiss website tells more about these three shoes in an inspiring way.