More Than The Riverside Run: NYC Bridgerunners


/—/
Dit is alweer de 2e video van Nike Sportswear waarin zij een internationale hardloop / running crew belichten. In de video zijn de NYC Bridgerunners in actie te zien hoe zij de straten en met name de bruggen van New York domineren in Nike kledij.
/—/
This is already the second video of Nike Sportswear in which an international jogging / running crew is being featured. In the video, we see the NYC Bridge Runners in action how they dominate the streets and especially the bridges of New York City sporting Nike apparel.