New Balance 890

New Balance running shoes numbering system


/—/
New Balance gebruikt geen namen (zoals Nike bijvoorbeeld wel doet) maar nummers om hun modellen aan te geven. Hierbij volgde voorheen de 926 de 925 op en deze nummerieke aanduiding gold voor alle nieuwe schoenen. Tegenwoordig lijkt dit systeem aan duidelijkheid te zijn verloren. Zo is de opvolger van de New Balance 1064 de New Balance 1080.
Om toch de duidelijkheid van weleer terug te brengen, komt New Balance met een update in dit nummerieke systeem. De update is als volgt:
– Alle hardloopschoenen eindigen met een 0
– De nummers zullen niet meer wijzigen, opvolgers worden aangeduid met versie nummer (1080v1, 1080v2, 1080v3 etc)
– Hoe hoger het nummer, hoe meer premium de schoen (860 vs 1260)
– De laatste 2 getallen geven het type model aan:
— 60: stability (860-1260)
— 70: mild stability (870)
— 80: neutral (880-1080)
— 90: lightweight, modern (890)
— 00: spikes en racing flats
Dus de New Balance 1080 is een premium neutrale hardloopschoen.
/—/
New Balance does not use names (like Nike for instance) but numbers to indicate their models. Where the 926 used to follow up the 925 and this numerical structure was applied to all new shoes. Nowadays the clearity in this system seems to be lost. For instance, the successor to the New Balance 1064 is the New Balance 1080.
To bring back the clearity New Balance comes with an update in its numerical system. The update is as follows:
– All running shoes end with a 0
– The numbers will not change, the successors are identified by version number (1080v1, 1080v2, 1080v3, etc)
– The higher the number, the more premium the shoe (860 vs 1260)
– The last two digits indicate the type of model:
— 60: Stability (860-1260)
— 70: mild stability (870)
— 80: neutral (880-1080)
— 90: lightweight, modern (890)
— 00: spikes and racing flats
So the New Balance 1080 is a premium neutral running shoe.