Nike Grid – Better Bring Your Crew


/—/
Nike’s The Grid is terug! Na het succes van de eerste wedstrijd is de strijd om Londen weer begonnen. The Grid is een hardloop spel met een strijdelement erin, het claimen van je eigen postcode gebied. Het spel is vrij eenvoudig en kent slechts enkele simpele regels. Nadat een speler zich heeft aangemeld, krijgt hij/zij zijn eigen unieke spelcode. Deze code voert hij/zij in in de speciaal daarvoor bestemde Grid telefoon cellen die in ieder gebied zijn geplaatst. De speler rent dus van cel naar cel en claimt stukje voor stukje zijn postcode gebied. De speler met de meeste punten wint het gebied. Punten verdien je o.a. door snelheid en aantal runs. Spelers kunnen zich individueel opgeven maar ook in groepen. Voor meer informatie check je de bijbehorende website: www.nikegrid.com.
/—/
Nike’s The Grid is back! Following the success of the first game, the battle for London has started again. The Grid is a running game with an element of battle in it, claiming your postcode area. The game is fairly simple and has only a few simple rules. Once a player has registered, he/she gets his own unique game code. This code is to be entered in the dedicated Grid phone boxes placed in each area. The player runs from box to box and thus claims his postcode area piece by piece. The player with the most points wins the area. You can more earn points by speed and number of runs. Players may enter individually but also in groups. For more information check out the accompanying website www.nikegrid.com.