Nike+ Polar Heart Rate Strap


/—/
Nike + en Polar komen gezamenlijk met een hartslagmeter dat geschikt is voor het Nike+ systeem. Hiermee komt Nike tegemoet aan de vraag van vele Nike+ gebruikers. Een groot nadeel aan het huidige systeem is namelijk dat het geen hartslag meet. Dit was toenderijd een bewuste keuze van Nike om deze optie weg te laten, maar gelukkig heeft het nu gehoor gegeven aan de lange roep hiertoe.
In Juli komt de Polar Wearlink+ Transmitter uit. Deze is compatibel met alle Nike + produkten en hierdoor kun je je hartslag aflezen/horen op je Nike + sportband en op je ipod nano. Zo wordt de Nike + sportband en sensor steeds completer. Uiteraard kun je je hartslagzones en andere informatie terug lezen als je je training hebt geupload op de Nike+ site.
De Polar Wearlink+ is overigens ook te gebruiken met de meeste Polar training computers.
/—/
Nike + and Polar joined forces and introduce a heart rate monitor designed for the Nike + system. Nike meets the demand of many Nike + users. A major drawback to the current system is that it does not measure heart rate.
The Polar WearLink + Transmitter will be released this July. It’s compatible with all Nike + products and therefore you can monitor your heart rate on your Nike + sports band and on your iPod nano. This will make the Nike + SportBand sensor more complete. Of course you can upload all information to your Nike+ site account and read back on your progresses made.
Polar WearLink + can also be used on most Polar training computers.

Sources: Nike Running Blog / Runtodream