Nike RUN Fwd - The Global Ekiden Relay

Nike RUN Fwd – The Global Ekiden Relay

Nike RUN Fwd - The Global Ekiden Relay
/—/
Een Ekiden is een marathon in estafette-vorm. De totale marathon-afstand van 42,195 km wordt door 6 lopers afgelegd. De startloper neemt de eerste 5 km voor zijn rekening. De volgende lopers lopen resp. 10 km, 5 km, 10 km, 5 km en 7,195 km.
De lopers geven geen estafette-stokje door, maar een sjerp, de Tasuki, die om het lichaam gedragen kan worden.
Deze marathon-estafette is afkomstig uit Japan. Vroeger werden in Japan belangrijke documenten door estafette-lopers bezorgd op de plaats van bestemming. “Eki” betekent plaats en “Den” betekent bestemming.
Nike Running Japan is een wereldwijde Ekiden race begonnen. Vanaf vandaag kunnen Nike plus leden zichzelf en hun teamleden opgeven. Een volgend teamlid geef je geen Tasuki of stokje door, maar wordt genomineerd door het versturen van een email. Het team dat op deze manier de langste Ekiden ketting ter wereld weet te vormen mag zich uiteindelijk winnaar noemen.
Opgeven kan via de website http://nikerunfwd.jp
/—/
An Ekiden is a relay marathon. The total marathon distance of 42.195 kilometers is ran by six runners. The first runner will take 5km for his/her account. The following runners run respectively 10 km, 5 km, 10 km, 5 km and 7.195 km.
The runners do not pass a relay race baton, but a sash, the Tasuki, which can be worn around the body.
This marathon relay comes from Japan. In ancient Japan, important documents were delivered by relay runners to their destination. “Eki” means place and “Den” means destination.
Nike Running Japan has started a global Ekiden relay race. As of today, Nike plus members can register themselves and their teammates. The next team member will not be given a Tasuki or baton, but will be nominated by sending him/her an email. The team that forms the longest Ekiden chain in the world will be crowned winner.
Register at the website http://nikerunfwd.jp