Nike RunHouse pt II at Run2Day

Nike RunHouse Amsterdam pt II

Nike RunHouse pt II at Run2Day
/—/
Zoals al eerder bericht, wordt de Nike RunHouse in Amsterdam voortgezet op een nieuwe lokatie en wel in de kelder van hardloopwinkel Run2Day op de Overtoom. Op dit moment wordt heel hard gewerkt om de kelder van de winkel om te toveren tot RunHouse. Vrijdag 10 december om 20.00 uur gaan de deuren open tijdens de Run2Day Friday Night Trash Run, waarbij een groep hardlopers voor schonen straten gaan zorgen in Amsterdam.
Net als in de eerste RunHouse vanuit de nieuwe lokatie runs en events georganiseerd. Zo krijgen de Breakfast runs een vervolg op zaterdagmorgen. Ook kunnen mensen weer een paar Nike Lunar Glides aantrekken en een rondje rennen in het Vondelpark achter de winkel.
Het interieur van de voorgaande Nike RunHouse, dat van september tot begin oktober was gevestigd aan de Van Baerlestraat in Amsterdam, wordt gerecycled. Onderdelen van onder meer de tribune en wanden worden opnieuw gebruikt. Op deze manier blijft het clubhuisgevoel dat Nike dit najaar zo treffend neerzette, behouden. Het ontwerp voor Runhouse ll is van Supermarked en Spinsellab.
Meer foto’s volgen snel.
/—/
As reported earlier, the Nike RunHouse in Amsterdam will be continued at a new location; the basement of runningstore Run2Day at the Overtoom. At the moment hard work is done to finish the store’s basement and turn it into a proper RunHouse. Friday, December 10 at 20.00 hours, the doors open during the Run2Day Friday Night Trash Run, where a group of runners take care of cleaning streets in Amsterdam.
As in the first RunHouse runs and events are organized from the new location. The morning breakfast runs will continue each Saturday. People can also try out a pair of Nike Lunar glides and take it for a spin in the Vondelpark behind the store.
The interior of the previous Nike RunHouse that ran from September to early October and was located at the Van Baerlestraat in Amsterdam, is being recycled. Components include the gallery walls are reused. In this way, the clubhouse feeling that Nike so aptly put down this autumn, will be maintained. The design of RunHouse ll is by Supermarked and Spinsellab.
More pictures will follow.

Source: Run2Day