Paris Running Club

Paris Running Club
/—/
De ene running club sluit en de ander opent. Terwijl gisteren de Nike Run House in Amsterdam zijn afscheidsfeestje vierde, opende de Paris Running Club eergisteren zijn deuren voor alle Franse hardloop fans. Onder de titel ‘We Run Paris’ heeft de Running Club een aantal hardloop routes door Parijs uitgestippeld met verschillende afstanden.
Verder zijn in de Club de nodige Lunars te bezichtigen en zullen er exposities worden gehouden.
/—/
One running club closes and another opens. While yesterday the Nike Run House in Amsterdam held its farewell party, the Paris Ruuning Club opened its doors the day before yesterday to all French running fans. Under the title ‘We Run Paris’ the Running Club has mapped a number of running routes through Paris set out in various distances.
Furthermore, Lunars will be on display and exhibitions will be held in the Paris Running Club.

Paris Running Club
Paris Running ClubMore info: Running Paths