You are the Technology


/—/
Vibram FiveFingers lanceert een microsite ter promotie van zowel het Bikila model als van het hele natural running concept. Vibram doet dit op een onconventionele manier door niet de schoen maar de loper centraal (bloot) te stellen. Dit onder het mom van: You are the Technology.
/—/
Vibram Five Fingers launch a micro site to promote both the Bikila model as well as the whole natural running concept. Vibram does so in an unconventional way by putting the runner in front instead of the shoe. After all: You are the Technology.